Vereniging Dorkwerd en Omstreken

Home

Meer over het beterbruggenplan? Klik hier 

 

Welkom op de website van 'Vereniging Dorkwerd en omgeving'. De vereniging ter behoud van leefbaarheid,landschap en natuur in en rond het Groninger Dorkwerd en Wierum.

Zoals u zult zien is het grootste deel van deze site beschikbaar gesteld voor de Burgerinitiatiefgroep "Het Beter Bruggenplan Aduard - Dorkwerd". Hierin werken mensen samen uit Aduard, Dorkwerd en de Reitdiepwijk. Zij willen betere oplossingen voor de vervanging van de bruggen in Aduard en bij Dorkwerd dan in 2006 door de provincie in stilte bleek te zijn voorbereid. Zij genereerden in maart en april 2006 media aandacht en informeerden de bevolking in Aduard, de Reitdiepwijk en Dorkwerd en omgeving over wat er achter de schermen gaande was. Zij verzamelden voldoende handtekeningen om op eigen kracht een burgerinitiatief in de Provinciale Staten te kunnen lanceren. Ruim 1100 mensen tekenden voor "Het Beter Bruggenplan Aduard - Dorkwerd". Bij ruim 80% van de huishoudens in zowel Aduard, Dorkwerd als de Reitdiepwijk werd een handtekening verkregen onder dit alternatief en onder de oproep aan de provinciale en gemeentelijke politiek om niet langer iedere brug, weg en kruising apart te bezien maar een integrale planprocedure te starten. Dit om voor de komende 70 jaar (eerder krijgen we niet weer nieuwe bruggen!) goed te onderzoeken:
- hoe en waar de bruggen over het Van Starkenborghkanaal het beste vervangen kunnen worden,
- welke aanluitende wegen nodig zijn, waaronder de gewenste rondweg om Aduard en
- welke de beste aansluitingen op de Friesestraatweg (N355) zijn die voorkomen dat het verkeer daar gaat vast lopen.
Tot dan werden deze zaken door gemeenten en provincie als geheel los van elkaar staande dossiers afgewerkt, werden burgers niet serieus betrokken en dreigde na alle kosten meer problemen gecreëerd dan opgelost te worden in dit door de stadsuitbreiding bedreigde Reitdiepdal. Toekomst bestendig, zoals de huidige kanaal bruggen dat 74 jaar geleden waren, leken de nieuwe bruggen al helemaal niet te worden. Veel burgers willen geen toename de komende 70 jaren van het drukke doorgaande spitsverkeer dwars door Aduard, of door Dorkwerd en de Reitdiepwijk. Ook wordt gevreesd voor toenemende verkeersonveiligheid voor met name schoolkinderen / fietsers en voor filevorming bij openstaande bruggen door de toename van het vrachtvervoer over het water en bij de aansluitingen op de Friesestraatweg.
De Burgerinitiatiefgroep is door de brede steun van de bevolking en de commissie economie en vervoer van de Provinciale Staten er in geslaagd de besturen van provincie en gemeenten te overtuigen. Op 26 april 2006 heeft de gedeputeerde toegezegd dat het gewenste integraal planproces er komt en ook de door de burgerinitiatiefgroep gevraagde betrokkenheid en dus ook eindelijk de voorlichting van de bewoners en belangenggroepen in en rond het plangebied en dus ook in de noordelijker dorpen Garnwerd, Feerwerd, Ezinge, Saaksum en Oldenhove. Zij hebben immers groot belang bij de bruggen en wegen voor hun woon-werk en woon-school verkeer. Vlak voor kerst 2007 heeft de provincie huis aan huis een brochure laten verspreid met de alternatieven die nu in studie worden genomen. (De eerste brochure rond 6 december verspreid stond zo vol fouten dat een nieuwe ter correctie nodig was) Het Beter Bruggenplan is als Alternatief D terug te vinden in deze provinciale voorlichting. Alternatief A,B,C en F zijn voorgesteld door de provincie zelf en Alternatief E door het toenmalige betuur van Dorpbelang Aduard en de historische vereniging. De brochure staat ook op de site van de provincie Groningen.
De dorps en wijkverenigingen van Dorkwerd, Garnwerd, Feerwerd, Ezinge, Oldenhove, Den Ham, Aduard, Nieuwklap, Nieuwebrug en de Reitdiepwijk hebben sinds juli 2006 samengewerkt in een moeizaam maar succesvol traject om de provincie aan haar beloftes te houden.

Op 14 mei 2008 is er een informatieavond na aanleiding van de door de provincie uitgevoerde studie, meer info.

 

U kunt nu onder standpunten Het Beter Bruggenplan lezen of meteen uw steun betuigen.

colofon