Vereniging Dorkwerd en Omstreken

Het Beter Bruggenplan in de pers

 

2 juni 2008 DvhN Reitdiep vecht voor vaste brug, Tweespalt tussen Reitdiepwijk en Groningse dorpen  

Door Bram Hulzebos groningen De bewoners van Reitdiep maken zich sterk voor een vaste brug over het Van Starkenborghkanaal. Daarmee moet het doorgaande verkeer door de stadse nieuwbouwwijk worden tegengegaan.
Binnen de klankbordgroep die meepraat over aanpassingen rond Aduard, de wijk Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal is verdeeldheid ontstaan. Vanuit de stad-Groninger wijk Reitdiep is massale steun voor het zogenoemde Beter Bruggenplan bij Aduard en Dorkwerd. Dit plan gaat uit van de aanleg van een vaste hoge autobrug over het Van Starkenborghkanaal ter hoogte van het Aduarderdiep en een rondweg om Aduard, waarmee dit dorp wordt ontlast. De bestaande autobruggen bij Aduard en Dorkwerd komen in dit model te vervallen, waarvoor fietsbruggen in de plaats komen. Het doorgaande verkeer van en naar dorpen als Aduarderzijl, Feerwerd, Garnwerd, Oostum, Wierumerschouw, maar ook van het gebied rond Saaksum, gaat in dit plan niet meer door de wijk Reitdiep. De bewoners hier storen zich aan de grote hoeveelheid verkeer over de Hoogeweg, pal langs hun wijk. Volgens hen is door provincie en gemeente in het verleden toegezegd dat de weg langs hun wijk autoluw zou worden. Bewoners uit de Groninger dorpen maken zich intussen zorgen over de bereikbaarheid van de stad als de route door Reitdiep vervalt en ze moeten omrijden over de nieuwe rondweg bij Aduard. Ze werken aan een alternatief. Dit alternatief komt dan naast de zes varianten die al, in opdracht van de provincie Groningen, op haalbaarheid zijn onderzocht door bureau Royal Haskoning.
politiek

Ook de politiek is verdeeld over de oplossing van de verkeersproblemen bij Aduard en de wijk Reitdiep. Het Beter Bruggenplan lijkt de goedkeuring van een meerderheid in de Groninger gemeenteraad weg te kunnen dragen, zo bleek onlangs in de commissie verkeer. Verkeerswethouder Karin Dekker zegt echter deze variant te duur te vinden. Provinciebestuurder Henk Bleker vindt dat het plan inbreuk maakt op het landschap. Op 10 juni komen de bestuurders met een 'voorkeursalternatief'.
Regio

 

 

 

1 februari 2008 DVHn Stad Wijk Reitdiep wil af van verkeer uit Dorkwerd


aduard Er is massaal bijval vanuit de stad-Groninger wijk Reitdiep voor het zogenoemde Beter Bruggenplan bij Aduard en Dorkwerd . Dit plan gaat uit van de aanleg van een vaste hoge autobrug over het Van Starkenborghkanaal ter hoogte van het Aduarderdiep. De bestaande autobruggen bij Aduard en Dorkwerd  komen in dit model te vervallen, waarvoor fietsbruggen in de plaats komen. Bewoners van de Reitdiepwijk togen woensdagavond in groten getale naar multifunctioneel centrum De Meeden in Aduard om ’hun’ alternatief te bepleiten. Dat gebeurde tijdens een nieuwe informatieavond van de provincie. Gedeputeerde Henk Bleker had de hoge opkomst niet verwacht. Er moesten stoelen bij worden bijgesleept om alle belangstellenden te bergen. Circa driekwart van de ruim tweehonderd aanwezigen kwam uit de Reitdiepwijk. De bewoners van de nieuwbouwwijk storen zich in hoge mate aan de grote hoeveelheid verkeer over de Hogeweg pal langs hun wijk. Volgens hen is door provincie en gemeente in het verleden toegezegd dat de weg langs hun wijk autoluw zou wordenzou worden. Massaal werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om Bleker aan deze toezegging te houden. Het zogenoemde Beter Bruggenplan is een van de zes ontsluitingsvarianten van Noorden West-Groningen die bureau Royal Haskoning in opdracht van de provincie op hun haalbaarheid gaat onderzoeken. Bleker liet er geen misverstand over bestaan. Hij heeft landschappelijke bezwaren tegen het Beter Bruggenplan – ooit ingebracht door een burgerinitiatief – ondermeer vanwege de aantasting van de monumentale steentil. De toekomstige autobrug in deze variant sluit aan op een nieuw aan te leggen rondweg langs de Albert Harkemaweg die vervolgens uitkomt op de Friesestraatweg bij Nieuwklap. Volgens Bleker krijgt Nieuwklap het zwaar te verduren als deze variant werkelijkheid wordt. De bedenkingen van Bleker ten spijt schat voorzitter Reinoud Bon van het Beter Bruggenplan de kans in op ’meer dan 50 procent’ dat de provincie uiteindelijk toch voor ’zijn’ alternatief zal kiezen. Overigens is onlangs nog een zesde alternatief toegevoegd door de provincie. Dit laatste model voorziet in de aanleg van een autobrug bij het Aduarder Voorwerk en een rondweg door de Nijlandsepolder, waarbij de bestaande brug in Aduard verdwijnt en de brug bij Dorkwerd wordt ingeruild voor een beweegbare brug. Eind maart komt er duidelijkheid over de pro’s en contra’s van alle varianten.
Regio         
 

8 december 2007 DvhN regio Toch weer zicht op rondweg om Aduard 

aduard Hoewel de aanleg van een rondweg om Aduard nog op geen enkel wensenlijstje van de provincie prijkt, gaat er op termijn geld vrijkomen voor een dergelijk project. Dat liet gedeputeerde Henk Bleker donderdagavond doorschemeren tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst over de toekomstige bruggen over het Van Starkenborghkanaal. De verkeersdrukte is niet de reden om Aduard wellicht in de toekomst tegemoet te komen. De verkeersintensiteit in Aduard wijkt volgens Bleker niet af ten opzichte van andere dorpen . "Ik ken plekken waar zelfs nog meer verkeer langskomt." Wat wél afwijkt in Aduard ten opzichte van elders is het relatief zware vrachtverkeer door het dorp én de korte afstand van de huizen ten opzichte van het wegdek. Volgens aanwezigen in de zaal schromen chauffeurs van vrachtauto's soms niet om half over trottoirs heen te rijden. In Aduard vinden bijna 8000 voertuigbewegingen plaats per etmaal. In Dorkwerd blijft dat aantal steken bij 3500. Doelend op Aduard en Dorkwerd bracht dit de gedeputeerde tot de stelling: "Voor aanpak van de verkeersveiligheid komt A eerder in beeld dan D." De komende maanden gaat bureau Haskoning studeren op vijf tot zes alternatieven voor vernieuwing van de bruggen. Daaronder zit ook een nadere uitwerking van het zogenoemde Beter Bruggenplan: de aanleg van autoweg bij het Aduarderdiep en fietsbruggen bij Aduard en Dorkwerd. Voorzitter Reinoud Bon van het Beter Bruggenplan is boos dat zijn alternatief niet 1 op 1 is overgenomen door de provincie. Zo wil de provincie dat 'zijn' fietsbruggen ook landbouwverkeer aan moeten kunnen. Dat stelt extra capaciteitseisen, waardoor een fietsbrug nauwelijks goedkoper uitkomt dan een autobrug. Bon en de zijnen toonden zich kritisch over de fouten in de provinciale brochure en het uitnodigingsbeleid voor de hoorzitting. Er zaten belangstellenden in de zaal die 's middags pas om vijf uur hun uitnodiging thuis hadden ontvangen. Buurtschappen als Nieuwklap en Slaperstil waren zelfs helemaal over het hoofd gezien. De kritiek schoot Bleker volledig in het verkeerde keelgat. In zijn drift zegde hij behalve een nieuwe brochure in één adem ook een extra informatieavond in januari toe. Gekalmeerd informeerde hij later op de avond naar de animo voor de extra hoorzitting. Slechts een klein aantal mensen stak de hand op. Terugkomen op zijn eerdere toezegging kon toen niet meer. 

Koos Bijlsma 

Foto 

Regio         

6 december 2007 DvhN regio Foute brochure bezorgd in Aduard

groningen/aduard De provincie Groningen heeft dezer dagen een foute brochure bezorgd bij inwoners van Aduard over de toekomstige bruggen bij Aduard en Dorkwerd. Er wordt een nieuwe brochure vervaardigd die over een dag of tien opnieuw huis-aan-huis wordt verspreid, meldt gedeputeerde Henk Bleker. In de reeds verspreide brochure staan drie autobruggen op een rij gepland: de bestaande bruggen bij Aduard en Dorkwerd én een nieuw aan te leggen brug bij de Steentil. Volgens Bleker wil de provincie dit niet zo uitvoeren. "Toen de brochure tekstueel klaar was zijn de fouten niet gezien doordat een ambtenaar in het ziekenhuis lag." In dorpshuis De Meeden geeft Bleker vanavond tekst en uitleg over de plannen. Volgens hem neemt de provincie alle alternatieven die in de loop der jaren zijn ontwikkeld, in studie. Daar wordt bureau Haskoning mee belast. Zo zal ondermeer gekeken worden naar het vervangen van de bestaande bruggen bij Aduard en Dorkwerd. Maar ook het zogenoemde Beter Bruggen Plan wordt op zijn merites beoordeeld. Dit plan gaat uit van de aanleg van een nieuwe autobrug bij de Steentil en de bouw van fietsbruggen op de plek van de bestaande autobruggen bij Aduard en Dorkwerd. Vanwege de fouten in de brochure en het tijdstip van de avond - één dag na 5 december - drong initiatiefnemer Reinoud Bon van het Beter Bruggenplan erop aan de bijeenkomst van vanavond niet door te laten gaan. Bleker ziet hiertoe geen reden. "Ik ken niemand die op 6 december pakjesavond viert", zegt hij. (DvhN) 

Regio         

11 mei 2007 DvhN regio 'Ambtenaren slaan debat bruggenplan Reitdiep dood'

Door Johan de Veer - dorkwerd De verenigingen van de acht Reitdiepdorpen en de gelijknamige wijk voelen zich zwaar miskend en slecht behandeld door de provincie Groningen. Zij komen niet verder dan ambtenaren die in hun ogen het meepraten van burgers over de verkeersafwikkeling in het gebied zien als overbodig, hinderlijk en vertragend. De dorpsverenigingen hebben de krachten gebundeld. Ze willen een betere studie naar de manier waarop het verkeer uit en naar de stad Groningen door het gebied moet worden geleid. Er liggen nu twee plannen vanuit de burgerij om doorgaand autoverkeer buiten Aduard, Dork- werd en de Reitdiepwijk te leiden. Ter bescherming van kwetsbaar gebied gaat de voorkeur (Beter Bruggenplan) uit naar fietsbruggen en voor auto's een nieuwe brug ter hoogte van het Aduarderdiep. De brug ligt voor de rondweg om Aduard die uitkomt op de Friesestraatweg. De provincie was er in 2004 al uit. Zij wilde toen brug en rondweg niet en loodsten het verkeer liever door Aduard, Dorkwerd en de Reitdiepwijk. Dit over twee nieuwe bruggen aan te leggen over het verbrede Van Starkenborghkanaal. De discussie over het Beter Bruggenplan van de bevolking verloopt op een uiterst gênante wijze, concludeerden diverse fracties deze week tijdens de statencommissie. "Als het klopt wat hier staat, is de situatie zeer ernstig", zei Kees Swagerman (SP). De verenigingen schrijven provinciale staten dat punten van kritiek 'traditiegetrouw op ambtelijk niveau dood worden geslagen met de mededeling dat alles afgekaart is met de stuurgroep'. Met die stuurgroep, bestaande uit politieke bestuurders van Groningen, Zuidhorn, Winsum en provincie, wordt nauwelijks gepraat. "Alleen als de publiciteit daartoe noopt. Het beeld is zo ontstaan van een stuurgroep die volstrekt eenzijdig door belanghebbende ambtenaren wordt voorgelicht, onzichtbaar blijft en als een geheim machtig genootschap fungeert", aldus de verenigingen. Henk Bleker, de nieuwe gedeputeerde van verkeer, zegt toe met de Verenigingen van Reitdiepdorpen & Wijk te zullen spreken in een poging de verhoudingen weer te normaliseren. 

Regio         

28 december 2006 DvhN regio Reinoud Bon eind op weg met mission impossible

Door Koos Bijlsma -Dagblad van het Noorden blikt terug op nieuwsgebeurtenissen uit 2006 in het Westerkwartier. In april spraken elfhonderd inwoners van Aduard en omgeving zich uit voor het zogenoemde Beter Bruggenplan: de aanleg van een vaste, hoge brug ter hoogte van het Aduarderdiep ter vervanging van de bestaande, beweegbare autobruggen bij Aduard en Dorkwerd.
- aduard "De neuzen van alle betrokken bestuurders wezen begin dit jaar nog in de richting van vervanging van de bestaande brug bij Aduard. Het benodigde geld lag bij het ministerie al op de plank. Ons alternatief leek hiermee op voorhand een mission impossible. Nu prijkt ons Beter Bruggenplan op de politieke agenda en nemen wij als initiatiefgroep met alle belanghebbende dorpen deel aan het overleg over de plannen." Dorkwerder Reinoud Bon van de burgerinitiatiefgroep Het Beter Bruggenplan telt zijn zegeningen. Hij zegt slim gebruik te hebben gemaakt van de raadsverkiezingen in maart. Persoonlijk zorgde hij er in die periode voor dat de politiek met de billen bloot moest. "Politieke partijen hebben anno 2006 de mond vol over participatie van burgers, inspraak en transparantie bij besluitvorming. Op al die punten bleven de bestuurders aantoonbaar in gebreke, toen ze besloten tot vervanging van de bruggen bij Aduard en Dorkwerd. Inmiddels nam de gemeenteraad van Zuidhorn tot tweemaal toe een motie aan. Daarin spreekt de raad zich unaniem uit voor het betrekken van ons Beter Bruggenplan als reëel alternatief in de afwegingen." Adviesbureau Royal Haskoning moet zijn huiswerk overdoen. Eerst vervaardigde dit bureau in opdracht van de provincie een rapport met een opsomming van alle argumenten voor het vervangen van de bestaande brug bij Aduard. Nu moet Haskoning een nieuw rapport maken, waarin ook de voor en tegens van Het Beter Bruggenplan worden belicht. Zelf zit Reinoud Bon als vertegenwoordiger van de burgerinitiatiefgroep en Aduard en Dorkwerd in een klankbordgroep die dit proces begeleidt. Een gelopen race is het natuurlijk nog niet, beseft hij. "Maar het gaat onmiskenbaar de goeie kant op." De handtekeningenactie in april ging niet zonder slag of stoot. Er kwam nogal wat tegenstand van Dorpsbelangen Aduard dat de inmenging van de Dorkwerders achter Het Beter Bruggenplan niet erg op prijs stelde. Reinoud Bon kan zijn geluk niet op, nu Dorpsbelangen Aduard vorige week een plan presenteerde waarbij ook deze club liet weten af te willen van het doorgaande verkeer door de dorpskom. Of de rondweg, zoals Dorpsbelangen die voor ogen heeft dwars door de Nijlandspolder, voor de provincie een begaanbare route is, moet nog blijken, meent Bon. Maar hij is blij dat Dorpsbelangen Aduard zich niet langer opstelt als zijn tegenstander. Dat wil niet zeggen, benadrukt hij, dat zijn burgerinitiatiefgroep haar eigen alternatief laat vallen. "Dorpsbelangen wil twee beweegbare bruggen bij Aduard. Ik denk dat je door toenemende files die te verwachten zijn, de boeren aan beide kanten van het Van Starkenborghkanaal hiermee opsluit. Wij willen dat er nog één autobrug overblijft en wel een hoge, vaste brug bij Steentil. Die oplossing is meer toekomstbestendig." Bon geeft toe dat een hoge brug bij Steentil, zoals de initiatiegroep wil, een zware ingreep is in het landschap. "Maar vanaf de hoge brug heb je straks een mooi uitzicht op landschap en monument. Misschien kunnen we van de brug wel een uitkijktoren maken"
Reinoud Bon leunt voorover op de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd.
Foto: DvhN/Corné Sparidaens
Regio Oud & Nieuw (2006)

22 december 2006 DvhN regio Dorpsbelangen bepleit tweede brug bij Aduard
'Na dertig jaar eindelijk 'n plan met breed draagvlak'

061222 DvhN over alternatief van Dorpsbelang en hist ver Aduard.jpg

 

18 december 2006 DvhN stad Reitdiepwijk praat weer mee over bruggen
Door Piter Bergstra - groningen De Reitdiepwijk in de stad en acht Groninger dorpen praten weer mee in een klankbordgroep over een provinciaal plan voor de bruggenbouw bij Aduard en Dork- werd. Volgens gedeputeerde Tonnis Musschenga (CDA) is alle kou uit de lucht en zijn er afspraken gemaakt over de inspraak over de bruggenkwestie. Musschenga heeft persoonlijk een bijeenkomst bijgewoond nadat voorzitter Reinoud Bon van de klankbordgroep in de krant lucht had gegeven aan onvrede. Bon noemde de bijeenkomsten tot dan toe een wassen neus. Musschenga zegt dat hij andere mensen heeft gezet in zijn ambtelijke delegatie naar de klankbordgroep. Hij tempert te veel optimisme: "Men moet goed tussen de oren hebben dat het proces soms veel langer duurt dan men wil." Bovendien moet iedereen in de klankbordgroep aan het woord komen. De provincie had al een plan klaar voor nieuwe bruggen. Het Burgerinitiatief Beter Bruggenplan, waar Bon ook voorzitter van is, kwam met een alternatief plan. Regio

11 december 2006 DvhN westerkwartier Gedeputeerde Musschenga grijpt in bij klankbordgroep Aduard/Dorkwerd
Door Piter Bergstra - groningen De klankbordgroep voor de bruggenbouw bij Aduard en Dorkwerd komt volledig aan haar trekken. Volgens gedeputeerde Tonnis Musschenga (CDA) is alle kou uit de lucht en zijn er bevredigende afspraken gemaakt over de toekomstige gang van zaken. Musschenga heeft persoonlijk een bijeenkomst bijgewoond nadat voorzitter Reinoud Bon van de klankbordgroep in de krant lucht had gegeven aan onvrede. Bon noemde de bijeenkomsten tot dan toe een wassen neus. De vertegenwoordigers van acht dorpen en de Reitdiepwijk in de stad kregen volgens hem geen kans mee te praten over de nieuwe bruggen over het Van Starkenborgkanaal bij Aduard en Dorkwerd. Wel kregen ze colleges bruggenbouw van ambtenaren van de afdeling Beton en Water van het provinciehuis. Musschenga zegt dat hij andere mensen heeft gezet in zijn ambtelijke delegatie naar de klankbordgroep. Hij tempert te veel optimisme: "Men moet goed tussen de oren hebben dat het proces soms veel langer duurt dan men wil." Bovendien moet iedereen in de klankbordgroep aan het woord komen. "Want iedereen heeft zijn eigen achterban." De provincie had al een plan klaar voor nieuwe bruggen. Het Burgerinitiatief Beter Bruggenplan, waar Bon ook voorzitter van is, kwam met een alternatief plan. Musschenga wilde daar eerst niets van weten, maar moest bakzeil halen op aandrang van de statencommissie Mobiliteit. Hij moet nu met een schone lei beginnen en goed luisteren naar de bevolking. Daar is de klankbordgroep voor ingesteld. Bon bevestigt Musschenga's lezing. "Al hebben we nog geen uitnodiging voor een vervolg en moet het dus allemaal nog blijken. Maar ik heb de indruk dat de bakens verzet zijn en heb er vertrouwen in dat er een beter plan komt."

17 november 2006 DvhN 'Klankbordgroep brug Aduard is wassen neus'  
Door Piter Bergstra Aduard - De klankbordgroep die de provincie heeft ingesteld voor de plannen voor nieuwe bruggen bij Aduard en Dorkwerd is een wassen neus. Dat schrijft Reinoud Bon aan provinciale staten namens de dorpsverenigingen van acht dorpen en de Reitdiepwijk in Groningen. Gedeputeerde Tonnis Musschenga (CDA) stelde de klankbordgroep in op aandringen van de staten. Die vonden dat hij beter moet luisteren naar ideeën die onder de bevolking leven. Tot dan toe was het gebruikelijk dat de provincie haar plannen pas voorlegt aan de bevolking als ze zo goed als klaar zijn. Bon is voorzitter van de delegatie die de dorpen vertegenwoordigt in de klankbordgroep. Hij was al voorzitter van het Burgerinitiatief Beter Bruggenplan. Dat heeft een alternatief bedacht voor het provinciale plan om een nieuwe autobrug bij Aduard over het Van Starkenborghkanaal te bouwen. De provincie trok dat plan op aandrang van de staten terug en besloot met een schone lei te beginnen. Ook het plan van Bon en de zijnen wordt nu in de beschouwing betrokken. Bon vertrouwt erop dat zijn plan vanwege de kwaliteit hoge ogen zal gooien. Maar hij is wel zeer bezorgd over wat er in de klankbordgroep gebeurt. Want die krijgt volgens hem pas inzage als het door de provincie ingeschakelde ingenieursbureau zijn uitge werkte ideeën op tafel legt. Van meedenken in de klankbordgroep is daardoor geen sprake. "Er is slechts één bijeenkomst geweest. Dis- cussie bleek daar niet de bedoeling. Die bleek door toedoen van de ambtelijk voorzitter vrijwel onmogelijk. Wij zitten niet in de klankbordgroep om college bruggen bouwen van de provincie te krijgen." Zo wordt volgens Bon opnieuw geen rekening gehouden met de bewoners. Die kunnen naar zijn mening als ervaringsdeskundigen bij uitstek waardevolle ideeën en wensen naar voren brengen. "Het wordt weer een overval. Je kunt voorspellen dat de mensen straks opnieuw de hakken in het zand zetten."
klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de dorpsverenigingen uit Garnwerd, Feerwerd, Dorkwerd/Wierum, Nieuwklap, Ezinge, Saaksum, Oldehove, Aduard, Nieuwklap en de Groninger Reitdiepwijk.
Foto: Archief DvhN: Reinoud Bon op de brug bij Dorkwerd.

12 juli 2006 Westerkwartier: Studie op Beter Bruggenplan in alle openheid

060712 Westerkwartier Studie op het BBP in alle openheid_1.jpg

22 juni 2006 OOGTV Provincie gaat samenwerken met burgerinitiatiefgroep

21 juni 2006 DvhN Musschenga komt actiegroep Beter Bruggenplan tegemoet

Door Piter Bergstra - groningen De provincie heeft een klankbordgroep opgericht die nauw betrokken wordt bij de plannenmakerij voor nieuwe bruggen bij Aduard en Dorkwerd over het Van Starkenborghkanaal. De Burgerinitiatiefgroep Beter Bruggenplan zit ook in de klankbordgroep. Voorzitter Reinoud Bon van de Burgerinitiatiefgroep reageert verheugd. Vorige week nog was hij teleurgesteld, omdat zijn actiegroep het nakijken had. Tegen de afspraken in zouden Bon en de zijnen pas mogen meepraten als een ingenieursbureau in opdracht van de provincie een plan had uitgewerkt. Dat zou dan het tweede plan zijn dat zonder de initiatiefgroep tot stand kwam. Het eerste plan bezweek onder protesten uit de bevolking en druk van de staten. Vorige week nog zei gedeputeerde Tonnis Musschenga (CDA) dat hij de klankbordgroep niet verder tegemoet wilde komen. Volgens hem was alles prima geregeld. De instelling van de klankbordgroep ziet hij niet als een koerswijziging. Musschenga zei gisteren dat hij ook niet begrijpt waar de statenleden Henk Nijboer (PvdA) en Marco Out (VVD) zich druk om maken. Die bepleitten gisteren in deze krant dat burgers voortaan eerder moeten worden gehoord bij het maken van plannen voor wegen en bruggen.

14 juni 2006 DvhN Gedeputeerde Musschenga gaat afgesproken overleg met burgerinitiatiefgroep uit de weg

Klik op de artikelen voor een vergroting of het vervolg artikel

060614 DvhN over provincie cq Musschenga die overleg uit de weg gaat.jpg

13 juni 2006 DvhN Unanieme steun voor nieuwe bruggen over Van Starkenborghkanaal

Door Laurens Scholten - groningen Belangengroeperingen zijn unaniem. Halverwege Dorkwerd en Aduard moet een hoge en vaste brugverbinding over het Van Starkenborghkanaal worden gebouwd. De Dorkwerderbrug en de Aduarderbrug moeten fietsbruggen worden. Vanavond praat de gemeenteraad van Winsum over deze plannen met inwoners van Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Aduarderzijl. De ideeën voor de nieuwe brugverbinding zijn in het leven geroepen door de actiegroep Beter Bruggenplan. Voorzitter Reinoud Bon legt uit: "In januari van dit jaar kwam een brief van de minister van Vrom aan de provincie Groningen boven water. Die was al in 2004 verstuurd. In de brief stonden de uitgewerkte plannen voor het Van Starkenborghkanaal. Het geld was al verdeeld en ze hadden een voorkeursvariant." In deze variant werden de bruggen bij Dorkwerd en in Aduard vervangen door nieuwe exemplaren, maar bleven ze open voor het autoverkeer. De groep rond Bon heeft toen zelf een alternatief plan gemaakt. Op 9 februari werd dit gepresenteerd. De bruggen bij Aduard en Dorkwerd zouden gesloten moeten worden voor het autoverkeer. Voor de auto's zou een nieuwe brug gebouwd moeten worden, ter hoogte van de kruising van het Van Starkenborghkanaal met het Aduarderdiep. Jan Bouwman van Dorpsvereniging Feerwerd, Aduarderzijl en omstreken is voor het plan. "Hoe mensen nu Groningen moeten bereiken is verschrikkelijk. Er staan lange files en door de rare drempels op de Hoogeweg gaan geregeld auto's kapot. Een nieuwe vaste brugverbinding halverwege Aduard en Dorkwerd zou het allermooiste zijn." Grietko Folgerts van Dorpsbelangen Ezinge beaamt dit: "Het plan moet serieus bestudeerd worden. Wij hebben twee voorwaarden: de bereikbaarheid van Groningen moet gewaarborgd zijn, en Aduard en de wijk Reitdiep mogen geen last ondervinden." De gemeente Zuidhorn houdt de boot af. Als de bezoekers van de bijeenkomst zich vanavond ook uitspreken voor het plan, dan neemt Zuidhorn volgens wethouder Koos Wiersma die uitkomst misschien mee in haar overwegingen. "Eerst is het aan de provincie. Als die aangeeft dat ze wel iets in het plan zien en het biedt een oplossing voor de verkeersproblemen in Aduard, dan zullen we er zeker over nadenken." De bijeenkomst, waarvoor alleen de inwoners van Ezinge, Feerwerd, Aduarderzijl en Garnwerd zijn uitgenodigd, begint om 19.30 uur in het Schleurholtshuus in Ezinge.

8 juni 2006 DvhN 'Geef omwonenden bij plannen meer invloed'
Door Henk Nijboer en Marco Out Grootscheepse provinciale plannen worden vaak pas aan de betrokken omwonenden voorgelegd als er al haast niets meer aan te veranderen valt. Terwijl er met hun creativiteit en plaatselijke kennis vaak veel winst valt te behalen. Voor wie luisteren wil. 'Zorg ervoor dat mensen niet voor voldongen feiten worden geplaatst'
De afgelopen maanden kwamen diverse inwonersgroepen in het geweer tegen infrastructurele plannen van de provincie Groningen. De reden hiervan was de presentatie van uitgewerkte voornemens van de provincie, die bewoners als een donderslag bij heldere hemel ervoeren. Dat moet en kan in de toekomst anders. Daartoe doen wij binnenkort voorstellen in de Provinciale Staten van Groningen. Om het wegverkeer te ontlasten en het vervoer per schip te ondersteunen, wordt de vaarweg Lemmer-Delfzijl geschikt gemaakt voor grotere schepen. Dit heeft landschappelijke effecten en consequenties voor de natuur.De provincie weegt deze zaken af en ontwikkelt verschillende alternatieven. De voor- en nadelen worden naast elkaar gezet. Vervolgens wordt een voorkeursvariant aan de bevolking en de provinciale politici voorgelegd. Dit zorgt voor veel onrust. In Noordhorn verzette de Stichting Behoud Rietdal Noordhorn zich tegen de plannen om de bestaande brug te vervangen door een hoge vaste brug. De inwoners presenteerden in overleg met de ondernemingen in Noordhorn een alternatief voor de provinciale plannen. Op het moment dat deze variant vanuit de lokale bevolking en ondernemers op tafel kwam, had de provincie haar plannen al volledig uitgewerkt. Tijd voor uitvoering. Gedeputeerde Musschenga besloot de aangedragen alternatieven alsnog in een grotere studie verder te onderzoeken. Inmiddels lijkt toch een keuze te zijn gemaakt. Enige tijd later werd het onrustig in de dorpen Aduard en Dorkwerd. Hoewel alleen werd voorgesteld de bestaande hefbruggen op dezelfde plaats te vervangen door klap bruggen, kwam de bevolking in verzet. Het 'Betere Bruggenplan' zag het licht. Ook hier nam gedeputeerde Musschenga de provinciale plannen terug om de ideeën van de bewoners te bestuderen. Een derde voorbeeld is de aansluiting van de A7 bij Winschoten. Omwonenden waren bang dat verplaatsing van de carpoolstrook zou leiden tot meer onveiligheid. Voor de derde maal kondigde de gedeputeerde nader onderzoek aan. Het valt Musschenga te prijzen dat hij open staat voor ideeën van de bevolking. Maar naar onze mening gebeurt dit veel te laat. Pas nadat de provinciale alternatieven zijn onderzocht en de bestuurders hun voorkeur hebben ontwikkeld, wordt de bevolking bij het proces betrokken. Het gevolg is een boel ergernis, ontzetting en extra werk. De PvdA en de VVD in de Provinciale Staten van Groningen pleiten er voor om in de toekomst omwonenden en belanghebbenden vanaf het begin bij een ingreep in hun omgeving te betrekken. Leg mensen uit dat een weg moet worden aangepast of een brug moet worden vervangen. Schets globaal de alternatieven en laat mensen meedenken. Zij kennen het gebied het beste. Gebruik hun creativiteit om tot de beste alternatieven te komen en werk ze daarna pas uit. Betrek hen bij de vervolgstappen en laat ze ook dan actief participeren. Zo zorg je ervoor dat mensen niet voor voldongen feiten worden geplaatst. Natuurlijk betekent ons voorstel niet dat elk idee van omwonenden wordt overgenomen. Maar de provincie kan wel haar voordeel doen met de aangedragen ideeën. Bovendien hebben mensen actief kunnen meedenken over de inrichting van hun omgeving. Dat vergroot het draagvlak voor infrastructurele ingrepen en scheelt een hoop ergernis. Henk Nijboer en Marco Out zijn lid van de Provinciale Staten van Groningen voor respectievelijk de PvdA en de VVD
Klik op de artikelen voor een vergroting of het vervolg artikel.
Gemeenteraad Groningen 17-5-2006 over Het Beter Bruggenplan Aduard - Dorkwerd
Westerkrant 16 mei 2006

Burgerinitiatief succesvol met informeren burgers. (klik voor een vergroting) Westerkwartier 5 april 2006

060330 DvhN Aduarders steunen Beter Brugplan
Dagblad van het Noorden 30 maart 2006

060324 DvhN Reactie Burgerinitiatief
Dagblad van het Noorden 24 maart 2006

060322 DvhN Dorpsbelang heeft geen goed woord over voor bruggenplan
Dagblad van het Noorden 22 maart 2006

060308 Westerkwartier Inwoners te weinig voorgelicht
Westerkwartier 8 maart 2006


060302 DvhN 1e Actie op brug Dorkwerd

Dagblad van het Noorden 2 maart 2006

colofon